Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Litvanya
Dili: İngilizce, Türkçe, Litvanca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Vilnius (06.02.1997)
Diğer Bilgiler: Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın onaylanması için gerekli işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine bildirmelerini izleyen ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. FESİH, 30.04.2004 TARİHİNDE YEREL SAATLE 24.00 İTİBARİYLE İŞLERLİK KAZANACAKTIR.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4328
Resmi Gazete Tarihi: 24.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23240
Düstur Kaydı: V (37) 53


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.06.1998
Sayısı: 1998/10615
Resmi Gazete Tarihi: 03.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23273
Düstur Kaydı: V (37) 1798


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilir. İşbu Anlaşma ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar.