Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Estonya
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Tallinn (06.03.1997)
Yürürlülük Süresi: İşbu Anlaşma, sınırsız bir süre için yapılmıştır.
Diğer Bilgiler: İşbu Anlaşma, her iki tarafın da Anlaşmanın onaylanması için gerekli işlemlerin tamamlandığını bildiren diplomatik notlardan ikincisinin alındığı tarihi izleyen ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. FESİH, 30.04.2004 TARİHİNDE YEREL SAATLE 24.00 İTİBARİYLE İŞLERLİK KAZANACAKTIR.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4327
Resmi Gazete Tarihi: 24.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23240
Düstur Kaydı: V (37) 52


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.06.1998
Sayısı: 1998/10612
Resmi Gazete Tarihi: 03.06.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23278
Düstur Kaydı: V (37) 1408


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflar, işbu Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilir. İşbu Anlaşma ihbar tarihinden altı ay (6) sonra yürürlükten kalkar.