Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Slovakya
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.
Diğer Bilgiler: Anlaşma Taraflarca onayına tabidir ve onay belgelerinin değişim tarihini izleyen ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. FESİH, HER İKİ TARAF İÇİN 30.04.2004 TARİHİNDE YEREL SAATLE 24.00 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜK KAZANACAKTIR.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4330
Resmi Gazete Tarihi: 24.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23240
Düstur Kaydı: V (37) 53


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.06.1998
Sayısı: 1998/10613
Resmi Gazete Tarihi: 03.06.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23278
Düstur Kaydı: V (37) 1529


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri, işbu Anlaşmayı, diğer tarafa yazılı bir ihbar göndermek suretiyle feshedebilir. Bu fesih, ihbarın diğer tarafa ulaştığı tarihi izleyen yedinci ayın ilk gününden itibaren geçerlilik kazanır.