Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Çek Cumhuriyeti
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (10.03.1997)
Yürürlülük Süresi: Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.
Diğer Bilgiler: -Anlaşma Taraflarca onayına tabidir ve onay belgelerinin değişim tarihini izleyen ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. -Onay belgelerinin değişimi Prag'da gerçekleştirilecektir. -FESİH, 30.04.2004 GÜNÜ YEREL SAATLE 24.00 İTİBARİYLE İŞLERLİK KAZANACAKTIR. (RG: 02.03.2004, SAYI: 25390)


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4332
Resmi Gazete Tarihi: 27.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23243
Düstur Kaydı: V (37) 55


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.06.1998
Sayısı: 1998/10614
Resmi Gazete Tarihi: 03.06.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23278
Düstur Kaydı: V (37) 1661


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri, işbu Anlaşmayı, diğer tarafa yazılı bir ihbar göndermek suretiyle feshedebilir. Bu fesih, ihbarın diğer tarafa ulaştığı tarihi izleyen yedinci ayın ilk gününden itibaren geçerlilik kazanır.