İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası kktc 24246.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Personel Kıdem Sırasını Düzenleyen Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Yabancı Askeri Kuvvetler, Üsler, Tesisler ve Askeri İşbirliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lefkoşa (09.07.2000)
Yürürlülük Süresi: Protokolün yürürlük süresi 5 yıldır.
Diğer Bilgiler: Protokol, tarafların kendi milli mevzuatlarına uygun olarak gerekli işlemlerin yapıldığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2000/1504
Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24246


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri bu sürenin ve sonraki birer yıllık sürelerin bitiminden 90 (doksan) gün önce sona erdirme bildiriminde bulunmadığı takdirde protokol birer yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.