Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Romanya
Dili: İngilizce, Türkçe, Romence
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma sınırsız süre için yapılmıştır.
Diğer Bilgiler: ***Anlaşma'ya Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D'nin Değiştirilmesine İlişkin 99/2 Sayılı Ortak Komite Kararı (BKK: 22.10.1999-1999/13558/RG: 30.11.1999-23892) ***Anlaşma'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hk. Protokol D ile VIII Sayılı Ek' in Değiştirilmesine ilişkin Ortak Komite Kararı (BKK: 07.12.1999-1999/13804/RG: 12.01.2000-23931) ***Anlaşma'ya ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol (D)'nin Değiştirilmesine İlişkin 6/2000 sayılı Ortak Komite Kararı (BKK: 22.01.2001-2001/1984-RG: 23.02.2001-24327) ***Anlaşma'nın 8 Sayılı Ekinde Yeralan Canlı Büyükbaş Hayvanlar İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararı (BKK: 02.03.2001-2001/2160-RG: 05.04.2001-24364) ***Anlaşma'ya İlişik Ek VIII'de Yer Alan "Canlı Hayvan ve Dondurulmuş Et" için Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararı (BKK: 17.01.2002-2002/3644-RG: 13.02.2002-24670) ***Anlaşma'ya Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D'nin Değiştirilmesine Dair 14.12.2001 Tarihinde Ankara'da İmzalanan 8/2001 Sayılı Ortak Komite Kararı (BKK: 15.02.2002-2002/3745-RG: 20.03.2002-24701) ***Anlaşma'ya Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol D'nin Değiştirilmesine Dair 10/2003 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notalar (BKK: 09.04.2003-2003/5484-RG: 05.05.2003-25099) *** Anlaşma'nın Tarım Tavizlerine İlişkin VII ve VIII Sayılı Eklerinin Tadil Edilmesine Dair 11/2003 Sayılı Ortak Komite Kararı (BKK: 22.12.2003-2003/6691-RG: 07.01.2004-25339) ***Anlaşma’nın Eki, “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol D’nin Değiştirilmesi Hakkında 12/2005 Sayılı Türkiye-Romanya Ortak Komitesi Kararı" (BKK: 22.11.2005-2005/9701-RG: 15.12.2005-26024-Mükerrer) ***Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın Sona Erdirilmesi ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın Feshine İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Hakkında BKK:2006/11537, RG: 20.01.2007-26409


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 12.03.1997
Sayısı: 4310
Resmi Gazete Tarihi: 05.12.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23191
Düstur Kaydı: V (37) 6


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1997/10482
Resmi Gazete Tarihi: 17.01.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23233-Mükerrer
Düstur Kaydı: V (37) 812


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflar, işbu Anlaşmanın feshini diğer tarafa yazılı olarak ihbar edebilirler. İşbu Anlaşma, ihbar tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar


Yürürlülüğün Sona Erdiğine İlişkin Kararname
Metni: 31.12.2006