İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası kktc 23079.pdf

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Basın-Yayın İşbirliği ve Yardımlaşma Protokolu

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Kıbrıs
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: (07.02.1997)
Diğer Bilgiler: -Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında 20 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan Deklarasyonda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her alanda en yakın dayanışma ve işbirliği çerçevesinde geliştirilme arzusu ve azminin teyid edildiğini kaydederek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu ve özel basın-yayın kurumu, kuruluşları ve basın mensupları arasında mevcut ilişkileri daha da geliştirmek ve artırmak amacıyla, "İşbirliği ve Dayanışma Protokolu"nü imzalamışlardır.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.05.1997
Sayısı: 1997/9733
Resmi Gazete Tarihi: 13.08.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23079
Düstur Kaydı: V (36) 2028