İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası kktc 23101.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bir Ortaklık Konseyi Kurulmasına İlişkin Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kıbrıs
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lefkoşa (08.06.1997)
Diğer Bilgiler: -Anlaşma tarafların gerekli onay işlemlerini tekemmül ettirip onay belgelerini teati ettiklerinde yürürlüğe girecektir. -Ortaklık Konseyi toplantılarında Sekreterya görevi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığınca deruhte edilecektir. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, 20 Ocak 1997 ve 20 Temmuz 1997 tarihli TC-KKTC Ortak Açıklamalarında ifadesini bulan ve iki ülke arasında ekonomik ve mali bütünleşme, güvenlik, savunma ve dış politikada ortaklık esasında kısmi bütünleşmenin sağlanması hedeflerine uygun olarak bu Anlaşmayı imzalamışlardır.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1997/9869
Resmi Gazete Tarihi: 09.05.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23101
Düstur Kaydı: V (36) 2419