Türkiye-Danimarka Arasında İmzalanan Geçici Ticaret Anlaşması (Nota Teatisi)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Danimarka
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (22.03.1926)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
01.04.1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 48 LoNTS, 231.Reg.No.1164-ÖKÇÜN