Türkiye-Danimarka Arasında Yapılan Modüs Vivendi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Modüs Vivendi
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Danimarka
İmza Yerleri ve Tarihleri: (04.01.1926), (10.01.1926)
Diğer Bilgiler: 01.10.1928 tarihli uzatma için bkz. LT, 1 01.04.1928 tarihli uzatma için bkz. LT, 440-ÖKÇÜN