Türkiye-Danimarka Arasında Geçici Ticaret Anlaşması (Nota Teatisi)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Danimarka
İmza Yerleri ve Tarihleri: (24.09.1927)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
01.04.1927 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 61 LoNTS, 287.Reg.No.1439-ÖKÇÜN