Türkiye-Danimarka Arasında 27.09.1927 Tarihinde Yapılan Geçici Ticaret Anlaşmasının 01.08.1929 Tarihinden İtibaren Altı Ay Daha Uzatılması Hakkında Notalar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Nota Teatisi
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Danimarka
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (30.07.1929)
Diğer Bilgiler: 88 LoNTS, 358.Reg.No.1439-107 LoNTS, 494.Reg.No.1439-ÖKÇÜN


Yürürlülüğün Sona Erdiğine İlişkin Kararname
Metni: 31.05.1930 Tarihli İkamet, Ticaret ve Seyrüsfeain Muahedenamesinin yürürlüğe girmesi üzerine 01.07.1931 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.