Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bulgaristan
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Sofya (07.11.1998)
Yürürlülük Süresi: Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.
Diğer Bilgiler: **Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlşkin 99/2 sayılı Ortak Komite Kararı (B.K.K.: 24.11.2000-2000/1730-RG: 30.12.2000-24273) **Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol (B)'nin Değiştirilmesine İlişkin 99/3 Sayılı Ortak Komite Kararı (B.K.K.: 30.11.2000-2000/1742-RG: 04.01.2001-24277) **Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin 2000/1 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notalar (İmza Yeri ve Tarihi: Ankara, 21.05.2001-Sofya, 23.05.2001-B.K.K.: 01.08.2001-2001/2910-RG: 12.09.2001-24521) **Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin 1/2002 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Notalar (B.K.K.: 15.01.2003-2003/5155-29.01.2003-25008-Antlaşma metni için R.G'ye bakınız.) **Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı ile Notalar (İmza Yeri ve Tarihi: Sofya, 17.01.2003-B.K.K.: 20.02.2004-2004/6909-18.03.2004-25406) **Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin 1/2006 Sayılı Ortak Komite Kararı (B.K.K.: 08.12.2006-2006/11393-27.12.2006-26389) **Bulgaristan'ın 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'ne girecek oluşu ve Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde, Anlaşma ile Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde kurulan Türkiye-Bulgaristan Ortak Komitesi tarafından alınan tüm kararların, 31 Aralık 2006, yerel saat 24.00 itibariyle tamamen feshedilmesini Bulgaristan tarafı önermiştir.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4372
Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23419
Düstur Kaydı: V (37) 19


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1998/11654
Resmi Gazete Tarihi: 26.09.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23475
Düstur Kaydı: V (37) 3003


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri, Anlaşmayı, diğer tarafa yazılı bir ihbar göndermek suretiyle feshedebilir. Bu fesih, ihbarın diğer tarafa ulaştığı tarihi izleyen altıncı ayın ilk gününden itibaren geçerlilik kazanır.