Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mün'akit 15.09. l964 Tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İzmir'de Bir Tekstil İhtisas Okulunun Kurulması ile İlgili Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (08.07.1966)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Yayın tarihi olan 22.10.1966 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 22.08.1966
Sayısı: 6/6955
Resmi Gazete Tarihi: 22.10.1966
Resmi Gazete Sayısı: 12433
Düstur Kaydı: V (5/2) 2729