İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası slovakya-24769.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Turizm
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Slovakya
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıllık bir süre için geçerli olacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma ilgili yasal prosedürleri uyarınca Anlaşmaların iki ülkenin yetkili organlarınca tasdik edildiğini belirtir bir Notanın, tarafların birbirlerine ilettiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2002/4090
Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24769


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit taraflardan biri Anlaşmanın süresinin bitiminden 6 ay önce Anlaşmayı feshetme niyetini yazılı olarak bildirmedikçe Anlaşma, yeni bir 5 yıllık dönem için yenilenmiş sayılacaktır.