Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma 5 yıllık bir süre için geçerli olacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma, her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylandığının diplomatik kanallardan bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4371
Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23419
Düstur Kaydı: V 37) 135


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1999/12317
Resmi Gazete Tarihi: 02.01.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23598
Düstur Kaydı: V (38) 1017


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Taraflardan biri, yürürlük süresinin bitiminden üç ay önce, Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, işbu Anlaşma her defasında birer yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır.