İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası cek 23629 .pdf

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3.'ün Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı

Türü: İki Taraflı
Tipi: Ortak Komite Kararı
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Çek Cumhuriyeti
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Prag ()


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 02.10.1999
Sayısı: 1999/12416
Resmi Gazete Tarihi: 03.04.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23629
Düstur Kaydı: V (38) 1085