İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası ok-eco-4401.pdf
  2. pdf Dosyası eco 23819.pdf

Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması ile Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Tadil Metni

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Anlaşma
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): İran, Pakistan, Türkiye
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: 15.03.1997 ()
Diğer Bilgiler: -Anlaşma, üç ECO Kurucu üyesince onay veya kabulüne ilişkin belgelerin verildiği anda yürürlüğe girecektir. ECO Sekreteryası üyelere Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi bildirecektir (Kuruluş Tarihi).


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 07.07.1999
Sayısı: 4401
Resmi Gazete Tarihi: 10.07.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23751
Düstur Kaydı: V (38) 90


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 08.10.1999
Sayısı: 1999/13227
Resmi Gazete Tarihi: 17.09.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23819
Düstur Kaydı: V (38) 1665