Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Vergilendirme
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Slovakya
Dili: İngilizce, Türkçe, Slovakça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (04.02.1997)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
02.12.1999
Yürürlülük Süresi: Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.
Diğer Bilgiler: *Yürürlüğe giriş bilgisi ve vergiler açısından yürürlüğe girdiği tarih (01.01.2000) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4428
Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23777
Düstur Kaydı: V (38) 114


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 1999/13293
Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23835


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin bitiminden sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik yollardan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir.