Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Krallık Hükümeti Arasında 1939 %3 Faizli 15 Milyon İngiliz Liralık İstikraza Müteallik Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris (01.08.1940)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 08.01.1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *200 LoNTS, 180-8 Hudson, 436


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4171
Resmi Gazete Tarihi: 26.01.1942
Resmi Gazete Sayısı: 5016
Düstur Kaydı: III (23) 196


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 26.01.1942
Resmi Gazete Sayısı: 5016
Düstur Kaydı: III (23) 197