Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (01.08.1998)
Diğer Bilgiler: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü'nün yürürlüğe girmesi ile (RG: 05.05.2000 tarih ve 24040 sayılı) bu Anlaşma yürürlükten kaldırılmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4430
Resmi Gazete Tarihi: 05.08.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23777


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 10.12.1999
Sayısı: 1999/13498
Resmi Gazete Tarihi: 25.11.1999
Resmi Gazete Sayısı: 23887