İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası suriye 24480-ii.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Tarım ve Hayvancılık
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
Dili: İngilizce, Türkçe, Arapça
Yürürlülük Süresi: 5 yıl
Diğer Bilgiler: Bu Anlaşma, tarafların yetkili mercilerince onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra ve bunun birbirlerine bildirildiği günden başlayarak yürürlüğe girecek ve tarafların herhangi birinin 6 ay öncesinden sona erdirilmesi için yazılı müracaatı olmadığı takdirde, 5 yıl müddetle yürürlükte kalacaktır.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.08.2001
Sayısı: 2001/2709
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2001
Resmi Gazete Sayısı: 24480


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Bu Anlaşma, tarafların yazılı mutabakatı üzerine, herhangi bir zamanda değiştirilebilecek ve Nota teatisi yoluyla birbirini takip eden 5 yıllık sürelerle yenilenebilecektir.