İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası ak kalkinma bank 24564.pdf

Marmara Depremi Sonrasında Meydana Gelen Hasarın Giderilmesi Çerçevesinde Toplu Konut İnşasında Kullanılmak Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
İmza Yerleri ve Tarihleri: ()


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2001/3023
Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2001
Resmi Gazete Sayısı: 24564