Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Slovenya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (05.05.1998)
Diğer Bilgiler: Anlaşma'nın feshine ilişkin BKK 19.03.2004 tarih ve 25407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 02.01.2000
Sayısı: 4509
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2000
Resmi Gazete Sayısı: 23956


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 03.01.2000
Sayısı: 2000/290
Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24023


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: 05.03.2004 tarih ve 2004/6981 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Anlaşma feshedilmiştir. Feshe ilişkin BKK ekte sunulmuştur.


Yürürlülüğün Sona Erdiğine İlişkin Kararname
Metni: Fesih, 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe girecektir.