Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması (FESHEDİLMİŞTİR.)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Letonya
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Diğer Bilgiler: FESİH, 30.04.2004 TARİHİNDE YEREL SAATLE 24.00 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜK KAZANACAKTIR.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 02.01.2000
Sayısı: 4510
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2000
Resmi Gazete Sayısı: 23956
Düstur Kaydı: V (39)


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 03.06.2000
Sayısı: 2000/374
Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24045