İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası polonya 24107 muk.pdf

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Eklerinde Yapılan Düzeltmeye İlişik Notalar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Nota
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Polonya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Varşova (02.08.2000), Varşova (04.10.2000)
Diğer Bilgiler: 4 Ekim 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan Polonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının metninde düzeltilmesi gerekli hataların tespit edildiğini bildilerek Nota teatisi gerçekleştirilmiştir.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.09.2000
Sayısı: 2000/844
Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24107-Mükerrer