Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma ve Ek Protokol
Konuları: Vergilendirme
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Moldova
Dili: İngilizce, Türkçe, Moldovaca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Kişinev ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
28.07.2000
Yürürlülük Süresi: Anlasma, bir Akit Devlet tarafindan feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktir.
Diğer Bilgiler: *Yürürlüğe giriş bilgisi ve vergiler açısından yürürlüğe girdiği tarih (01.01.2001) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 02.01.2000
Sayısı: 4526
Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2000
Resmi Gazete Sayısı: 23956
Düstur Kaydı: V (39)


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.01.2000
Sayısı: 2000/861
Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24120


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık bir sürenin bitiminden sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sonundan en az altı ay önce diplomatik yollardan fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir.