Türkiye ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 16.09.1970 Tarihli Türk-Fransız Mali Protokolünün 6. Maddesine Değişiklik Getiren Zeyilname

Türü: İki Taraflı
Tipi: Zeyilname
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Fransa
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris (11.06.1971)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
2. Madde uyarınca imza tarihi olan 11.06.1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 12.07.1971
Sayısı: 7/2791
Resmi Gazete Tarihi: 10.09.1971
Resmi Gazete Sayısı: 13952
Düstur Kaydı: V (10/3) 3147