İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası mogolistan 24153.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moğolistan Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Protokol

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Moğolistan
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ulan Bator (05.02.2000)
Yürürlülük Süresi: İşbu Protokol süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2000/1066
Resmi Gazete Tarihi: 27.08.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24153


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Bununla beraber Taraflardan herbiri Protokolü diğer Tarafa bildirimde bulunmak suretiyle her zaman feshedebilir. Fesih, diğer Tarafın bu konudaki bildirimi aldığı tarihten altı ay sonra geçerlilik kazanacaktır.