Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Yatırımlarda Devlet Yardımları Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lefkoşa ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma süresiz geçerli olacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma, Akit Tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4370
Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1998
Resmi Gazete Sayısı: 23419
Düstur Kaydı: V (37) 135


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2000/1341
Resmi Gazete Tarihi: 11.01.2000
Resmi Gazete Sayısı: 24217


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflarca fesh-i ihbar edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Fesh-i ihbar halinde ise, Anlaşma fesih ihbarının yapılmasından üç ay sonra sona erecektir.