Türkiye ile Fransa Arasındaki 20.01.1972 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin 16.05.1973 Tarihli Genel İdare Anlaşmanın Uygulanmasında Kullanılacak Formüller Örneklerini tespit Eden 1 No'lu Ek İdari Anlaşma

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Fransa
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (16.05.1973)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi ile aynı tarihte yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 20.06.1973
Sayısı: 7/6584
Resmi Gazete Tarihi: 14.08.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14625