Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Deniz
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Diğer Bilgiler: Anlaşma, Tarafların gerekli onay işlemlerini tamamladıklarını bildiren notaların teati edildiği gün yürürlüğe girer.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4812
Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25041


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2003/5380
Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25068