Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Deniz
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lefkoşa ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
27.09.2002
Yürürlülük Süresi: Anlaşma bir yıllık bir süre için yapılmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4799
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25007


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2003/5400
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25079


Uzatmaya İlişkin Kararname
Metni: Akit Taraflardan biri, Anlaşmanın sona erme tarihinden altı ay önce diğer Akit Tarafa diplomatik kanallardan yazılı bir bildirimle Anlaşmayı fesh ettiğini bildirmedikçe Anlaşma otomatik olarak birer yıl daha uzayacaktır.