Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Hırvatistan
Dili: İngilizce, Türkçe, Hırvatça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Zagreb ()
Diğer Bilgiler: *Türkiye-Hırvatistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’ün Değiştirilmesi Hakkındaki 2/2005 Sayılı Kararı” (BKK: 17.08.2006-2006/10869-RG: 26.09.2006-26301)


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4801
Resmi Gazete Tarihi: 04.02.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25014


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 05.02.2003
Sayısı: 2003/5579
Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25120-Mükerrer