İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası slovenya-25158.pdf

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ü Değiştiren Ek Protokol 2'ye Ek Protokol 3'ün II Nolu Ekinde Yapılan Değişiklik ve Bununla İlgili Notalar

Türü: İki Taraflı
Tipi: Nota Teatisi
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Slovenya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ljubljana (), Ljubljana ()


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 06.04.2003
Sayısı: 2003/5717
Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25158