İlişkili Dosyalar

  1. pdf Dosyası japonya-25773.pdf

Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Projesinin Finansmanı Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teati Edilen Nota ve Eki Müzakere Kaydı ile Nota Teatisi'ne Bağlı Olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile İmzalanan 98.732.000.000 Japon Yeni Tutarındaki Kredi Anlaşması'nın, Yürürlüğe Girmesi ve Söz Konusu Nota, Eki Müzakere Kaydı ve Kredi Anlaşması ile İlgili Olarak

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Projeler ve Finansmanları
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Japonya
Dili: İngilizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: İstanbul ()


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2005/8618
Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2005
Resmi Gazete Sayısı: 25773