Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin Trafik Konusunda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Yapacağı Teknik Yardım ile İlgili Olarak Nota Teatisi Suretiyle Aktedilen Özel Düzenleme

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mektup Teatisi
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik, Teknik İşbirliği ve Teknik Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Almanya
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (05.01.1968), (25.03.1968)
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 07.09.1968
Sayısı: 6/10701
Resmi Gazete Tarihi: 27.01.1969
Resmi Gazete Sayısı: 13111
Düstur Kaydı: V (8/1) 31