Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Polonya
Dili: İngilizce, Türkçe, Lehçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()
Yürürlülük Süresi: Anlaşma beş yıllık bir süre için akdedilmiştir.
Diğer Bilgiler: Anlaşma onaya tabidir ve Varşova'da yapılacak olan Onay Belgelerinin teatisinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.11.1993
Sayısı: 3874
Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1993
Resmi Gazete Sayısı: 21531


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2003/6083
Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25232


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Taraflardan birisince, bu sürenin sona ermesinde altı ay önce feshi bildirilmedikçe, müteakip beş yıllık dönemler için otomatik olarak yürürlükte kalacaktır.