Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Vergilendirme
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Bangladeş
Dili: İngilizce, Türkçe, Bengalce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
23.12.2003
Yürürlülük Süresi: Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.
Diğer Bilgiler: *Yürürlüğe giriş bilgisi ve vergiler açısından yürürlüğe girdiği tarih (01.01.2004) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden alınmıştır.


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 4930
Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25176


Onaylama Kararnamesi
Sayısı: 2003/6380
Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2003
Resmi Gazete Sayısı: 25317


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Akit Devletlerden her biri, Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden beşinci yıldan sonraki herhangi bir takvim yılının Haziran ayının 30. gününden önce diplomatik kanallardan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir.