Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda, Gelişmekte Olan Ülkeler Yatırım Bankası (De Nederlandse Investeringsbank Ontwikkelingslanden N.V.-(NIBDC)) Arasında Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Çerçevesinde 1972 Yılı İçin Türkiye'ye Verilen Kredi ile İlgili Olarak Akdedilen İkraz Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Hollanda
İmza Yerleri ve Tarihleri: Lahey (20.02.1973)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
İmza tarihi olan 20.02.1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.04.1973
Sayısı: 7/6294
Resmi Gazete Tarihi: 08.05.1973
Resmi Gazete Sayısı: 14529
Düstur Kaydı: V (12/2) 2045