Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Diplomasi, İşbirliği ve Konsolosluk İlişkileri
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Makedonya
Dili: İngilizce, Türkçe, Makedonca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
30.05.2004
Yürürlülük Süresi: Bu anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
Diğer Bilgiler: *Anlaşma'nın yürürlüğe giriş bilgisi: Üsküp BE'nin 242 (2004) sayılı açık telgrafı.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 01.07.2004
Sayısı: 5037
Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2004
Resmi Gazete Sayısı: 25345


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 03.02.2004
Sayısı: 2004/6957
Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004
Resmi Gazete Sayısı: 25406


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Bu Anlaşma, bildirim yoluyla, Akit Taraflardan her biri tarafından feshedilebilir. Böyle bir durumda Anlaşma, fesih tarihini izleyen 6 ay içinde yürürlükten kalkacaktır.