Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (Paris, 13.12.1957)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği
Dili: İngilizce, Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Paris ()
Diğer Bilgiler: 359 UNTS, 273.Reg.No.5146-ÖKÇÜN


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 7376


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Sayısı: 10365
Düstur Kaydı: III (41) 12