Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Krallığı Arasında Hukuk, Ceza ve Ticaret İşlerine İlişkin Adli Yardım Sözleşmesi

Türü: İki Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Adli Yardımlaşma ve Yabancı Belge ve Kararların Geçerliliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Irak
Dili: Türkçe, Fransızca, Arapça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
27. Madde uyarınca, onay belgelerinin Bağdat'ta 10.05.1948 tarihinde teati edilmesinden sonra 25.05.1948'de yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: *37 UNTS, 333.Reg.No.581 *19.09.1989 TARİHİNDE ANKARA'DA İMZALANAN "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ"NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BU SÖZLEŞME YÜRÜRLÜKTEN KALKACAKTIR.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 09.05.1946
Sayısı: 5130
Resmi Gazete Tarihi: 12.09.1947
Resmi Gazete Sayısı: 6705
Düstur Kaydı: III (28) 1501


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 09.12.1947
Resmi Gazete Sayısı: 6705
Düstur Kaydı: III (28) 1530