Hududa Mütaallik Dört (4) numaralı Protokol (Türkiye-Suriye Dostluk ve İyi Komşuluk Mukavelenamesine Ek)

Türü: İki Taraflı
Tipi: Protokol
Konuları: Ülke ve Sınırlar
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Suriye
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()


Uygun Bulma Kanunu
Sayısı: 3883
Resmi Gazete Sayısı: 4542
Düstur Kaydı: III (21) 732


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 22.06.1940
Resmi Gazete Sayısı: 4542
Düstur Kaydı: III (21) 732