Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Gümrük, Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti
Dili: Türkçe, Fransızca
İmza Yerleri ve Tarihleri: Abidjan (08.06.2005)


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 03.10.2007
Sayısı: 5691
Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2007
Resmi Gazete Sayısı: 26669


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 01.05.2008
Sayısı: 2008/13626
Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2008
Resmi Gazete Sayısı: 26890