Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Kazakistan
Dili: Türkçe, Rusça, Kazakça
İmza Yerleri ve Tarihleri: Alma Ata (05.01.1992)
Yürürlülük Süresi: Anlaşma 5 yıl için geçerli kalacaktır.
Diğer Bilgiler: Anlaşma, her iki ülkede, Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için gerekli kanuni işlemlerin tamamlandığının diplomatik yoldan yazılı olarak karşı Tarafa bildirilmesi tarihinde yürürlüğe girecektir.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 12.02.1993
Sayısı: 3925
Resmi Gazete Tarihi: 10.12.1993
Resmi Gazete Sayısı: 21784


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 11.11.1994
Sayısı: 1994/6205
Resmi Gazete Tarihi: 26.12.1994
Resmi Gazete Sayısı: 22153


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Akit Taraflardan biri, bu 5 yıllık müddetin sona ermesine 3 ay kala, karşı Tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Anlaşmayı feshetmediği takdirde, Anlaşma kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.