Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Arasında Akdedilen Sanayi Sektörü Global V Kredisi Finansman Sözleşmesi (Ankara, 09.12.2005)

Türü: Çok Taraflı
Tipi: Sözleşme
Konuları: Kredi ve Yardım
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara ()


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2006
Resmi Gazete Sayısı: 26069