Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası

Türü: İki Taraflı
Tipi: Mutabakat Muhtırası
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Brezilya
Dili: İngilizce, Türkçe, Portekizce
İmza Yerleri ve Tarihleri: Brasilia (), (19.01.2006)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
08.10.2008
Yürürlülük Süresi: Mutabakat Muhtırası Tarafların onay ve yürürlüğe girme işlemlerinin tamamlandığı hususunun birbirlerine Diplomatik Notalarla bildirilmesi sürecinin tamamlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 09.05.2006
Sayısı: 2006/10978
Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2006
Resmi Gazete Sayısı: 26313


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Taraflardan biri sözkonusu sürenin sona ermesinden 90 gün öne diğer tarafa fesih ihbarında bulunmadıkça, işbu Mutabakat Muhtırası her seferinde kendiliğinden bir senelik sürelerle yenilenecektir.