Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Dili: İngilizce, Türkçe
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (03.12.1956)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
XXII. Madde uyarınca onay belgelerinin 24.01.1958 tarihinde Londra'da teatisinden 15 gün sonra 08.02.1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yürürlülük Süresi: Anlaşma asgari 5 yıllık bir müddet zarfında yürürlükte kalacaktır.
Diğer Bilgiler: -313 UNTS, 73.Reg.No.4530 -Anlaşma tasdik edilecektir. Tasdiknameler Londra'da teati olunacaktır. Anlaşma, tasdiknamelerin takibeden 15. günü yürürlüğe girecektir.


Uygun Bulma Kanunu
Tarihi: 06.07.1957
Sayısı: 6997
Resmi Gazete Tarihi: 17.06.1957
Resmi Gazete Sayısı: 9635


Onaylama Kararnamesi
Resmi Gazete Tarihi: 17.06.1957
Resmi Gazete Sayısı: 9635
Düstur Kaydı: III (38) 1395


Fesihe İlişkin Kararname
Metni: Daha sonra, Anlaşma, bu müddetin bitiminden en aşağı 6 ay evvel Akit Hükümetlerden biri tarafından feshedilmemiş bulunduğu takdirde, Akit Hükümetlerden birinin diğerine feshi haber vereceği günden başlayacak olan 6 aylık bir müddetin hitamına kadar yürürlükte kalacaktır.