Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngiltere Hükümeti Arasında Konsorsiyum Çerçevesinde Mektup Teatisi Suretiyle Aktedilmiş Olan Anlaşma ve Ekleri

Türü: İki Taraflı
Tipi: Anlaşma
Konuları: Kredi ve Yardım
Taraf Devletler (Ülke veya Uluslararası Kuruluşlar): Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
İmza Yerleri ve Tarihleri: Ankara (12.08.1968)

Yürürlülüğe Giriş Tarihi:
Teati tarihi olan 12.08.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer Bilgiler: 667 UNTS, 266.Reg.No.9495-ÖKÇÜN


Onaylama Kararnamesi
Tarihi: 25.09.1968
Sayısı: 6/10773
Resmi Gazete Tarihi: 15.11.1968
Resmi Gazete Sayısı: 13052
Düstur Kaydı: V (8/1) 52